Słuchaj Izraelu a więc plan wpisany w codzienność – XXXI niedziela zwykła

Grzegorz – plan treningowy na maraton 14.04.2019.

Taka kartka leży przede mną i nie ukrywam, że wypisane na komputerze słowa i liczby  są pierwszym moim krokiem w tym maratonie. Dzięki Ci Piotrze za motywacje i ogarnięcie , bo szarobura pogoda za oknem nie pobudza do myślenia o rozpoczynaniu kolejnego sezonu biegowego.

Czemu kartka, po co plan z miejscem na odhaczanie kolejnych treningów? Słowo pisane ma swoją siłę. Jest konkretem, myślą ubraną w znaki , zamysłem który choć jeszcze nie jest zrealizowany, to już w jakimś stopniu urzeczywistniony. Można i należy wziąć taką kartkę w garść, nosić w teczce lub torbie z ubraniem biegowym, mieć zawsze w samochodzie. Jest wtedy uporczywą zachętą, prynuką jak to nazywamy u nas na Podlasiu, aby nie zlekceważyć terminu, ułożyć inne zajęcia tak, aby przebrać się i przemienić słowa w wysiłek mięśni, krople potu, przyspieszony oddech…

Historia zapisanej karty a właściwie zapisanego zwoju stanowi kanwę czytań proponowanych na dzisiejszą niedzielę XXXI tygodnia zwykłego roku liturgicznego.

Otwórzmy więc jeden z rozdziałów historii Narodu Wybranego ( a jest to jak wierzymy również historia moja i Twoja ) , w momencie , gdy w 639 r. p.n.e. ośmioletni podówczas Jozjasz obejmuje tron Judy. Królestwo , które odziedziczył po swym dziadku Manassesie oraz krótko panującym ojcu Amonie znajdowało się w opłakanym stanie moralnym i religijnym.

Rozpowszechniony synkretyzm z kultami Asyryjczyków i Kananejczyków , ofiary składane Baalowi, kult bogini Aszery tak powszechny ,że z jej imieniem wiązano nazwy posągów i przedmiotów  kultycznych – bardzo mocno oddalały Izraelitów od Boga który ich wybrał i dał Obietnicę pełni życia w szczęściu i dostatku.

Po osiągnięciu dorosłości Jozjasz postanawia pojąć dzieło reformy religijno-narodowej. Każe niszczyć stelle, szery, posągi obcych bogów, ich ołtarze. W trakcie oczyszczania Świątyni , kapłani odkryli przynieśli królowi zagadkowe zwoje:

„8 Wówczas to arcykapłan Chilkiasz powiedział do pisarza Szafana: «Znalazłem księgę Prawa w świątyni Pańskiej»2. I dał Chilkiasz księgę Szafanowi, który ją czytał. Następnie pisarz Szafan poszedł do króla i zdał mu sprawę z tego zdarzenia w słowach: «Słudzy twoi wybrali pieniądze znajdujące się w świątyni i wręczyli je kierownikom robót, nadzorcom świątyni Pańskiej». 10 I pisarz Szafan oznajmił królowi: «Kapłan Chilkiasz dał mi księgę» – i Szafan odczytał ją wobec króla.” 2Krl 22,8-10

Księga ta nazwana później Księgą Powtórzonego Prawa , odczytywana ludowi Izraela stanowiła podstawę jego nawracania, porzucania fałszywych wierzeń i powrotu do wierności Bogu Jedynemu. Jej treść  przekazywana była jako tradycja ustna  z pokolenia na pokolenie przez kapłanów lewickich , aby zapisana na zwojach papirusu mogła odegrać decydującą rolę w kryzysowych momentach załamania się wiary.

W odczytywanym dziś fragmencie Pwt 6,2-6 słyszymy najważniejsze polecenia, którymi Bóg łączy ze sobą lud  Izraela – Starego Przymierza:

– Słuchaj Izraelu

– Bóg jest twój

– Bóg jest twoim Panem

– Bóg jest Jedyny

– będziesz Go kochał totalnie, całym swoim jestestwem.

Aby poznać jak ważne są te słowa, jak mocno konstytuują one Naród Wybrany , jak mocno wkraczają one w konkretną rzeczywistość, życie poszczególnych osób zatrzymajmy się na trzech kolejnych nie czytanych dziś wersetach z Księgi Powtórzonego Prawa:

Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak3. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach4. Pwt 6,7-9

Dla wierzących Żydów Księga wraz  czterema pozostałymi , wchodzącymi w skład Pięcioksięgu stanowią podstawowe teksty nauki ich dzieci. Modlitwa Szema Israel – Słuchaj Izraelu odmawiana jest dokładnie wg zaleceń Księgi . Każdy kończący 13 r. życia mężczyzna zobowiązany jest do noszenia w trakcie dnia tefilin a więc pudełeczek przytwierdzonych do ramienia i do czoła z 2 tekstami z Księgi Wyjścia i 2 tekstami z Księgi Powtórzonego Prawa.

Wchodząc do domu , do pokoju, do kuchni mieszkania wierzącego Żyda spostrzeżemy przytwierdzoną do framugi mezuzę , a więc pudełeczko z wymienionymi powyżej tekstami z Księgi Powtórzonego Prawa.

Teraz już wiemy, dlaczego odpowiedź Jezusa na pytanie o największe z przykazań została wyjęta właśnie z tej Księgi. Była to odpowiedź bezdyskusyjna.

Abym jako biegacz zrealizował swój plan startowy na maraton 14 kwietnia muszę moją kartkę z planem treningowym mieć zawsze przy sobie, przed oczami, wkomponowywać treningi w codzienne moje zajęcia i obowiązki.

Abym jako chrześcijanin zrealizował plan Boga wobec mnie :

„3 Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód”. Pwt 6, 3

muszę mieć na swoim czole, na ramieniu, na odrzwiach domu , w pracy w urzędzie…  a więc zawsze i wszędzie polecenie Boga : Słuchaj Grzegorzu!

Wiara bierze się ze słuchania, bo Słowo ją rodzi, kształtuje a z niej pochodzi miłość . Miłość wobec Boga i bliźniego nie z nakazu czy obowiązku religijnego, ale z Niego samego. Z takiej miłości rodzi się przebaczenie, pokój nawet między nieprzyjaciółmi, Królestwo Boże między nami.